MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Barrera heeft ambitieuze doelstellingen en plannen op het gebied van duurzaamheid en mvo.
Om die reden zijn we gestart met biobased producten, zowel de vaste opstellingen en de tijdelijke hekken bij werkzaamheden. De 100% circulaire hekken blinken uit in gunstige MKI (milieukostenindicator) waarden, zoals te zien is in het LCA rapport dat u bij ons op kunt vragen.
Het streven is om, waar mogelijk, producten vervaardigd van klassieke grondstoffen, te vervangen door o.a. biobased producten en producten van gerecycled materiaal.

Wij leveren Co2-neutraal strooizout bij onze strooiwagens en zoutkisten. Hiermee is het strooien van zout niet langer schadelijk voor het milieu, maar heeft het zelfs een gunstige werking!

Bij zowel de biobased producten als het strooizout kunnen we een LCA overleggen waarin de gunstige MKI-cijfers worden bevestigd.

Ook bij de keuze van energie hebben we gekozen voor een oplossing die het beste past bij duurzaam ondernemen en mvo. Daarom kopen wij onze elektriciteit groen in. Wij kiezen hierbij voor Eneco HollandseWind® met Milieukeur van SMK (Stichting Milieukeur). Dit Milieukeur is belangrijk voor ons, omdat het bewijst dat onze stroom duurzaam opgewekt is in Nederland. Dit wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling jaarlijks getoetst.

De afname van windenergie uit een Nederlands park is voor ons een bewuste stap vooruit. Hiermee verlagen we onze CO2-uitstoot en ondernemen we een stuk duurzamer. Bovendien dragen we bij aan meer duurzame energieproductie in Nederland. In 2023 levert dit ons 2250 kg CO2-besparing op. Dit is evenveel als wat 102 bomen in een jaar tijd aan CO2 opnemen.

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen