Disclaimer
 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door Barrera B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. Barrera B.V. is niet verantwoordelijk voor content op websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content (afbeeldingen en teksten) of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan is niet eerder toegestaan dan na schriftelijk toestemming.